(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Associació educativa Itaca

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA ha aconseguit el certificat ISO 9001:2008 amb l’abast de disseny i desenvolupament de projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb l’empresa APPLUS+.

L’equip de MOLINS DE Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA  per assolir tots els objectius proposats.

MOLINS DE Q es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA .