(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

macromer

MACROMER ha superat amb èxit l’auditoria interna realitzada pels auditors qualificats de MOLINS DE Q.

MOLINS DE Q disposa d’una plantilla de auditors qualificats per a la realització d’auditories internes. Aquestes auditoria no només una forma de complir els requisits de les normes ISO, sinó que són una eficaç eina de millorar continua i d’aportació de valor per a l’empresa.

MOLINS DE Q disposa d’un servei d’auditories internes que aporten solucions eficaces a les empresa que es troben en la necessitat d’obtenir auditories internes de qualitat.