(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

SERVIGESTION STAC, S.L.U. obté la certificació ISO 14001:2015

SERVIGESTION STAC, S.L.U. ha aconseguit la certificació del sistema de gestió integrat, segons la norma ISO 14001:2015, superant amb èxit  l’auditoria realitzada amb l’abast de intermediació entre l’usuari que demanda un taxi i el taxista. .

Gràcies al compromís de tots els integrants del SERVIGESTION STAC, S.L.U. i amb l’estreta col·laboració MOLINS DE Q,  s’ha aconseguit l’objectiu de la certificació.

Aquest èxit de SERVIGESTION STAC, S.L.U. reflecteix el gran esforç realitzat i confirma la cultura d’empresa, fonamentada en la satisfacció del client i  l’excel·lència en el servei.

MOLINS DE Q felicita a tots els integrants de SERVIGESTION STAC, S.L.U. pel gran treball realitzat.

ITNUBE aconsegueix la certificació ISO 27001:2013

ITNUBE ha obtingut la certificació ISO 27001:2013, empresa que desenvolupen productes per gestionar congressos tant virtuals com presencials.

L’equip de Molins de Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de ITNUBE.  per assolir tots els objectius proposats.

Molins de Q S.L. es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de ITNUBE.