Blog

Plásticos Soriano obté la certificació ISO 9001:2015

Plásticos Soriano S.L. ha obtingut la certificació ISO 9001:2015 amb l’abast de impressió i confecció de bosses de plàstic. L’equip de Molins de Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de Plásticos Soriano S.L.  per assolir tots els objectius proposats. Molins de Q S.L. es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de Plásticos Soriano S.L.…

CORMAR S.A. aconsegueix la certificació ISO 9001:2015

L’empresa CORMAR S.A. ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015 del sistema de gestió de la qualitat, amb un abast que inclou Comercialización de desconectadores de batería. La important tasca realitzada per tot l’equip de CORMAR S.A., amb l’ajuda de la consultoria MOLINS DE Q, ha permès certificar el seu sistema de gestió de la qualitat, com a mostra de la seva decisió de fer una ferma aposta per la millora i la innovació. Des d’aquí, felicitem a l’empresa per aquest…

PROFESSIONAL COSMETICS S.A. es certifica per ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006

PROFESSIONAL COSMETICS, S.A ha aconseguit el certificat del seu sistema de qualitat, segons ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006 amb l’abast: Disseny i desenvolupament, fabricació i comerciaizació de productes cosmètics capil•lars. PROFESSIONAL COSMETICS, S. a. ha superat amb èxit l’auditoria realitzada després de l’esforç realitzat per tots els membres de l’empresa Des de Molins de Q S.L. ens enorgullim, que una empresa mitjançant la dedicació, l’esforç i el compromís, aconsegueixi aquesta meta.…

TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L. ha aconseguit la certificació GMP+

TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L. ha aconseguit la certificació GMP+ del seu sistema de gestió de la seguretat alimentària. L’abast de la certificació inclou el transport de pinsos i productes alimentaris sòlids. Gràcies al treball, esforç i compromís de tots els integrants de TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L el projecte ha estat un èxit. Després de l’exhaustiva auditoria externa, s’ha donat conformitat a la certificació GMP+, reafirmant el compromís amb la qualitat del servei. Tot això ens encoratja a seguir acompanyant les…

GLOBAL FEED ECOTRANS, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

GLOBAL FEED ECOTRANS, S.L. ha aconseguit la certificació del sistema de gestió integrat, segons les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, superant amb èxit  l’auditoria realitzada amb l’abast de transport de pinsos i producte alimentaris sòlids. Gràcies al compromís de tots els integrants del GLOBAL FEED ECOTRANS, S.L. i amb l’estreta col·laboració MOLINS DE Q,  s’ha aconseguit l’objectiu de la certificació. Aquest èxit de GLOBAL FEED ECOTRANS, S.L.. reflecteix el gran esforç realitzat i confirma la cultura d’empresa, fonamentada en…

Iberconbeyor S.L. aconsegueix la certificació ISO 9001:2015

Iberconbeyor S.L. aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015. Iberconbeyor S.L. s’ha certificat pels  pels processos de Comercializació de maquinaria, components tècnicos y solucions pel transport i emmagatzenament de materials a granel, mitjançant cintes transportadores. Després d’un treball complex i amb l’assessorament de MOLINS DE Q, l’auditoria externa va ser tot un èxit. El resultat certifica que la gestió del sistema de qualitat de Iberconveyor S.L. s’ajusta als estàndards de la ISO 9001:2015.…

Ferran Arjona (ASIT) obté el certificat ISO 9001:2015

FERRAN ARJONA (ASIT) ha obtingut el certificat ISO 9001: 2015 del seu sistema de gestió de la qualitat. L’abast de la certificació inclou Instal·lacions de xarxa i sistemes informàtics. Amb el treball, esforç i compromís dels treballadors de FERRAN ARJONA (ASIT) el projecte ha aconseguit l’èxit. Auditoria de certificació s’ha culminat la certificació amb èxit, reafirmant el compromís amb la qualitat del servei. Tot això ens segueix animant a continuar amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a superar els obstacles…

ANDI DOWN SABADELL es certifica en ISO 9001:2008

ANDI DOWN SABADELL, ha aconseguit la certificació ISO 9001:2008 finalitzant amb èxit, el projecte dirigit per MOLINS DE Q. El sistema de gestió de la qualitat té l’abast de: Promoure mitjançant diverses activitats, que les persones amb discapacitat intel·lectual, majoritàriament amb síndrome de Down, gaudeixin d’una vida digna i plena afavorint en tot moment la seva inclusió en la societat A l’auditoria hi han destacat els resultats aconseguits, especialment en la qualitat dels serveis desenvolupats i en la gran implicació…

FIXIT ha aconseguit la certificació ISO 9001

L’empresa FIXIT ha aconseguit la certificació ISO 9001 del sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015, amb un abast que inclou execució d’obra civil per a l’instal·lació d’ascensors. La tasca important realitzada per tot l’equip d’FIXIT, amb l’ajuda de la consultoria MOLINS DE Q, ha permès certificar el seu sistema de gestió de la qualitat, com a mostra de la seva decisió de fer una ferma aposta per la millora i la innovació. Des d’aquí, felicitem a l’empresa…