(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Una vegada més tornem a un tema fonamental en qualsevol procés de desenvolupament dins d’una empresa; el canvi cultural. Ignorar-ho, significa desaprofitar oportunitats i malgastar temps, diners i energia.

Hi ha un cas paradigmàtic, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en ISO 9001. Escollim aquest cas donat la quantitat de certificacions en ISO 9001 que es donen i perquè és àmpliament conegut. Doncs bé, hi ha gran nombre de consultores que es dediquen a realitzar implantacions documentals, és a dir, per un preu mòdic, s’envia una documentació molt aparent que només serveix per decorar algun prestatge d’una oficina. No hi ha implantació real, no hi ha aportació de valor, no hi ha canvi cultural. Els resultats són evidents, l’organització té una documentació que no serveix de res, desaprofita els diners sense obtenir valor, desaprofita temps sense obtenir millores i dinamita la motivació del personal.

Aquest fenomen és freqüent, últimament, en les adaptacions a la LOPD, Llei de Protecció de Dades. Consultores autodenominades “capdavanteres en adaptació a la LOPD” es dediquen sistemàticament a vendre fum i documents que no serveixen de ben poc a les empreses que, per por, paguen per a una suposada adaptació, sense que aquesta es doni.

Aquests casos es relacionen amb la filosofia empresarial majoritària d’aquest país, millor més barat i que no generi problemes, que pagar una mica més i realitzar un canvi cultural real en la nostra gestió. Sembla que l’esforç es menysprea, i que malgastar de forma sistemàtica és la millor política.

Finalment arribem a la implantació del Lean Management. Això representa un gran canvi, superior a una implantació i certificació ISO 9001 o adaptació a la LOPD. Què succeeix habitualment? S’implanta a mitges les 5S i s’acaba agonitzant en les primeres fases de la implantació Lean. Finalment s’arriba la conclusió que el Lean no funciona o és massa difícil.  Això ho podem fer extensible a implantacions i certificacions de ISO 14001, OHSAS 18001 o ISO 27001.

Apuntar alguns detalls; esforç, canvi cultural i professionalitat de la direcció. Si manca això, no hi ha implantació o certificació possible.

Autor: Marc Miró
http://piensaenlean.blogspot.com