(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Associació educativa ITACA aconsegueix la certificació ISO 9001:2008

Associació educativa Itaca

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA ha aconseguit el certificat ISO 9001:2008 amb l’abast de disseny i desenvolupament de projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb l’empresa APPLUS+.

L’equip de MOLINS DE Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA  per assolir tots els objectius proposats.

MOLINS DE Q es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA .

PROPOTAL implanta un sistema de gestió de producció

Prototal-logo

MOLINS DE Q ha realitzat el projecte d’implementació dels requisits mínims de sistema de gestió de la qualitat/control de la producció, d’acord amb el procediment PG 01 CPI de Bureau Veritas: PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTO INDUSTRIAL a l’empresa PROTOTAL.

L’auditoria de Bureau Veritas es va realitzar amb èxit.

MOLINS DE Q felicita a tots els integrants de PROTOTAL pel seu treball.

Auditoria interna ISO 9001 a MACRO

macromer

MACROMER ha superat amb èxit l’auditoria interna realitzada pels auditors qualificats de MOLINS DE Q.

MOLINS DE Q disposa d’una plantilla de auditors qualificats per a la realització d’auditories internes. Aquestes auditoria no només una forma de complir els requisits de les normes ISO, sinó que són una eficaç eina de millorar continua i d’aportació de valor per a l’empresa.

MOLINS DE Q disposa d’un servei d’auditories internes que aporten solucions eficaces a les empresa que es troben en la necessitat d’obtenir auditories internes de qualitat.

Auditoria interna ISO 9001 a CHEMI

chemipol

MOLINS DE Q ha realitzat l’auditoria interna sobre la norma ISO 9001: 2008 a Chemipol. MOLINS DE Q aporta valor als seus auditories sobre la base de l’experiència i formació dels seus auditors.

MOLINS DE Q cuida fins a l’últim detall, aportant una solució integral a les empreses que volen externalitzar les auditories, sobretot per assegurar un compliment dels requisits de la norma ISO 9001: 2008. però MOLINS DE Q va més enllà i aporta millores, eines i detecta oportunitats amb l’objectiu de millorar la gestió de l’empresa.

Des de MOLINS DE Q, S.L. ens sentim orgullosos d’una empresa que amb dedicació, esforç i compromís, aconsegueix dia a dia millorar i créixer en el camí del creixement i de l’excel·lència.

ORVIS 360 ha obtingut el certificat ISO 9001

orvis 360

 

ORVIS 360º, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001: 2008 amb l’abast

  • Projecte, consultoria, instal·lació i manteniment de xarxes wifi.

Després d’un dur treball i amb l’assessorament de Molins de Q, l’auditoria de certificació amb BUREAU ha resultat tot un èxit.

El resultat no ha pogut ser millor i certifica que la gestió del sistema de qualitat de ORVIS 360 º és conforme als estàndards de la ISO 9001: 2008. La gestió de la qualitat forma part de l’estratègia a llarg termini de l’empresa i la projecta cap a un futur en constant creixement a l’horitzó.

Des de Molins de Q volem felicitar aquest èxit i els molts que arribaran en un futur.

TYBSA ha aconseguit el certificat ISO 9001

Tybsa fundición de aluminio

 

TYB, S.A. ha aconseguit el seu certificat ISO 9001: 2008 per la:

  • Producció de peces en foneria d’aliatges d’alumini.

Després d’un treball exhaustiu i amb l’assessorament de MOLINS DE Q, l’auditoria que va realitzar APPLUS + va ser del tot reeixida.

El resultat ha estat immillorable i certifica que la gestió del sistema de qualitat de TYB, SA és conforme als estàndards de la ISO 9001: 2008. La gestió de la qualitat forma part de l’estratègia a llarg termini de l’empresa i la projecta cap a un futur de continu creixement i millora contínua.

Des MOLINS DE Q volem felicitar aquest èxit i els molts que arribaran en un futur.