(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Certificació ISO 14001

MOLINS DE Q li proporciona les millors eines de gestió per a la millora de la identificació dels aspectes ambientals, l’optimització dels consums, la reducció dels residus i l’obtenció del certificat iso 14001.

La certificació ISO 14001 (certificat iso 14001) té el propòsit de recolzar l’aplicació d’un pla de gestió ambiental en qualsevol organització del sector públic o privat. Va ser creada per l’Organització Internacional per a la  Normalització ( International Organization for Standardization – ISO). Els principals requisits la norma ISO 14001 són la exigència per a l’empresa de crear un pla de gestió ambiental que inclogui: objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per aconseguir aquestes metes, responsabilitats definides, activitats de capacitació del personal, documentació i un sistema per controlar qualsevol canvi i avanç realitzat. La norma ISO 14001 descriu el procés que ha de seguir l’empresa i li exigeix respectar les lleis ambientals nacionals. No obstant això, no estableix metes d’acompliment específiques de productivitat.

Certificat ISO 14001

El certificat ISO 14001 l’atorguen les certificadores  sota la seva pròpia responsabilitat. MOLINS DE Q els ajuda en el procés de preparar i posar en pràctica la implantació i certificació del sistema de gestió ambiental i tot seguit una empresa certificadora certifica l’empresa, no el producte.

Un Sistema de Gestió Mediambiental ajuda a la seva empresa a controlar i administrar de manera correcta els aspectes mediambientals més significatius, com són: les emissions, la gestió de residus, la utilització de recursos naturals i l’ús eficient de l’energia.

Un Sistema de Gestió Mediambiental efectiu pot reduir l’impacte de l’activitat de la seva empresa en el medi ambient, millorar l’eficiència operativa i identificar oportunitats d’estalvi de costos. La certificació demostrarà als seus clients i a les parts interessades el seu compromís per millorar i reduir el seu impacte mediambiental.