(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Certificació ISO 27001

Protegir la informació confidencial és un requisit del negoci, en molts casos, també un imperatiu ètic, i en tots els casos una obligació legal (LOPD). Des de Molins de Q, amb experts de contrastada solvència, volem oferir un procés continu, que  protegeixi la informació de les amenaces que l’aguaiten, per a:

  • Reduir el risc
  • Assegurar la continuïtat del negoci
  • Augmentar les oportunitats de negoci
  • Maximitzar la tornada de la inversió

MOLINS DE Q, S.L. l’ajuda a aconseguir la certificació en ISO 27001.

Un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació demostra als clients que la seva informació compta amb una protecció adequada: ja sigui que estigui emmagatzemada en paper, en format electrònic o en les ments dels seus empleats. Aquests sistemes tenen un enfocament sistemàtic per minimitzar el risc i garantir el compliment tant amb els requisits legals com amb qualsevol altre tipus de requisits.

El Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació li ajudarà a identificar i reduir riscos vitals de seguretat, ja que li permet centrar els seus esforços en la seguretat de la informació i protegir-la. Un sistema certificat demostra el seu compromís amb la protecció de la informació i garanteix la gestió eficaç de la informació, riscos i compliment legal.