(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Certificació ISO 9001

La certificació d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008 (certificat iso 9001) és aplicable a qualsevol tipus d’empresa, de qualsevol grandària o activitat, per la qual cosa és pot implantar en una empresa de fabricació de pinsos, en una casa rural o en una indústria làctica. És la norma més difosa i reconeguda internacionalment.

Certificat ISO 9001

A través de l’anàlisi i el diagnòstic exhaustiu i un acurat pla d’implantació dels processos de millora fins a conseguir el certificat iso 9001, aconseguim identificar i millorar els processos que componen l’operativa de la seva empresa i així aconseguir un veritable salt qualitatiu en la gestió, que redundarà en millors resultats.

Cada organització posseeix certs processos operacionals que són crítics alhora d’aconseguir els seus objectius estratègics. Els beneficis d’una organització depenen de la capacitat per a descobrir els seus punts forts i els seus punts dèbils i localitzar els punts de millora.

En la implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat amb l’obtenció del certificat iso 9001, aconseguim la predicibilitat en les operacions internes, així com la capacitat per satisfer els requisits del client i compliment amb les obligacions que s’assumeixen enfront d’ells. D’altra banda, permet una visió general que fa més fàcil gestionar, mesurar i millorar els processos interns. La millora continua és una filosofia que integra la millora de la satisfacció del client i l’èxit empresarial.