(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

cgi

COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, S.A. (CGI) ha aconseguit la certificació del seu sistema de gestió integrat segons la norma ISO 27001:2014 per a les activitats de:

Els actius d’informació que suporten els processos d’implantació, manteniment i suport tècnic d’infraestructures tecnològiques i l’allotjament dels sistemes d’informació per a les activitats de col·laboració en l’Aplicació Integral de Tributs, Inspecció Tributària, Recaptació Executiva així com la tramitació de Denúncies i Sancions, segons la declaració d’aplicabilitat vigent.

 sent la primera empresa del seu sector a aconseguir-ho amb el nou referencial i superant amb èxit l’auditoria realitzada per APPLUS +.

Després d’un esforç molt important de tots els integrants de COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, SA (CGI) amb la col·laboració MOLINS DE Q, s’ha superat amb èxit l’exigent auditoria.

MOLINS DE Q felicita a tots el personal de COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, SA (CGI) pel gran treball realitzat.