(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Prototal-logo

MOLINS DE Q ha realitzat el projecte d’implementació dels requisits mínims de sistema de gestió de la qualitat/control de la producció, d’acord amb el procediment PG 01 CPI de Bureau Veritas: PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTO INDUSTRIAL a l’empresa PROTOTAL.

L’auditoria de Bureau Veritas es va realitzar amb èxit.

MOLINS DE Q felicita a tots els integrants de PROTOTAL pel seu treball.