(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Serveis

ISO 9001:2015 sistema gestió qualitat

Què és ISO 9001?

ISO 9001 és una norma de sistemes de gestió de la qualitat reconeguda internacionalment.

Qui pot aplicar ISO 9001?

La norma ISO 9001 és aplicable a qualsevol organització, independentment de la seva grandària. Es aplicable tant a proveïdors de serveis com empreses de producció.

Per què és ISO 9001:2015 important per al seu negoci?

La norma ISO 9001 de sistemes de gestió de la Qualitat proporciona l’entorn adequat per a la millora de l’eficiència de les organitzacions així com controlar els seus processos i millora de la satisfacció del client.

ISO 27001 seguretat de la informació

Què és ISO 27001?

Un sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons ISO 27001, és el mitjà més eficaç de minimitzar els riscos, en assegurar que s’identifiquen i valoren els actius i els seus riscos, tenint en compte l’impacte per a l’organització, i s’adopten els controls i procediments més eficaços i coherents amb l’estratègia de negoci.

Qui pot aplicar ISO 27001?

Flexible i adaptable per a qualsevol tipus d’empresa, sigui petita, mitjana o gran. S’integra fàcilment en altres sistemes de gestió, com pot ser ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015..

Per què és ISO 27001 important per al seu negoci?

Amb un sistema de la gestió de la informació, ISO 27001, obté:

– Confidencialitat, assegurant que només qui estiguin autoritzats puguin accedir a la informació
– Integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets
– Disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i als seus actius associats quan ho requereix

IATF 16949 2016 qualitat sector automoció

Què és IATF 16949:2016?

IATF 16949: 2016 és la norma global de gestió de la qualitat per al sector de l’automòbil, on es descriuen els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu.

Qui pot aplicar IATF 16949?

L’aplicació d’aquesta norma fonamental és obligatòria per a molts Fabricants d’Equip Original (OEM  les sigles en anglès) així com per als proveïdors de la indústria automotriu.

Per què és important IATF 16949 per a la seva empresa?

Aquesta norma és fonamental per tots els proveïdors de la industrial de l’automòbil. És un requisit de la mateixa norma IATF 16494:2016 aplicable als proveïdors.

La norma IATF 16949 substitueix la ISO/TS 16949:2009. Tota empresa certificada amb la ISO/TS 16949:2009 s’hauran d’adaptar a la IATF 16949:2016 abans del 14 de setembre de 2018.

ISO 14001:2015 Gestió Ambiental

Què és ISO 14001?

La norma internacional de sistemes de gestió ambiental, que ajuda a la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals.

Qui pot aplicar ISO 14001?

La norma  ha estat dissenyada per poder ser implementada en qualsevol organització independentment de la seva grandària, sector i número de treballadors.

Per què és ISO 14001 important per al seu negoci?

La certificació aporta una sèrie de beneficis, entre altres:

  • Reducció de costos
  • Compliment de la legislació ambiental
  • Augment de l’eficiència.
  • Gestionar la reputació de la organització.
  • Aconseguir millor valoració en concursos i licitacions.

OHSAS 18001 Gestió seguretat

Què és OHSAS 18001?

OHSAS 18001 és una norma per desenvolupar un sistema de gestió de la seguretat i salut que puedea ser auditat i certificat externament.

Qui pot aplicar OHSAS 18001?

La norma OHSAS 18001 pot ser implantada en qualsevol organització independentment del seu tamany, sector i nombre de treballadors.

Per què és OHSAS 18001 important per al seu negoci?

La norma OHSAS 18001 permet demostrar la capacitat d’una organització per complir els requisits de la legislació de seguretat i salut. Mostra el compromís d’implementar, mantenir i millorar la política de seguretat i salut.

APPCC Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control

Què és APPCC?

El sistema APPCC és un instrument que ajuda a les empreses del sector alimentari a complir la normativa legal de garantir i vetllar per la seguretat dels seus productes en totes les fases de la cadena alimentaria (de les quals siguin responsables) des de la producció fins al consum final

Qui pot aplicar APPCC?

Flexible per a qualsevol tipus d’empresa del sector alimentari, amb la seva implantació s’identifiquen, s’ avaluen i es controlen els perills per a la innocuïtat dels aliments. A més, s’integra fàcilment en altres sistemes de gestió de la qualitat, com ara la Norma ISO 9000.

Per què és APPCC important per al seu negoci?

Un enfocament estructurat de la seguretat alimentària utilitzant APPCC com a eina de gestió, ajuda a les empreses i organitzacions a demostrar a les parts interessades el seu compromís amb la seguretat alimentària i que es compleixen els requisits establerts. APPCC està dissenyat per oferir:

– Compromís: prenent un enfocament formal per tal d’ assegurar la innocuïtat dels aliments. ajuda a demostrar el vostre compromís amb les parts interessades mitjançant el compliment de les exigències normatives.
– Confiança: els clients i les parts interessades veuran que l’organització té un enfocament seriós i sistematitzat de la seguretat alimentària.
– Avantatge competitiu: APPCC és un diferenciador clau i pot ajudar-vos a convertir-vos en el proveïdor escollit.
– Millora de l’eficiència: els serveis d’auditoria del sistema d’APPCC poden proporcionar un valor afegit per ser aprovats com a proveïdors segons exigències iso, i que us estalviarà temps i costos.

FSSC 22000 Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària

Què és FSSC 22000?

Es una norma que té per objectiu la gestió del risc en la seguretat alimentaria en tota la fase de subministrament des de la recepció de la matèria prima fins al producte final.

FSCC 22000 es basa en la Norma ISO 22000 de seguretat alimentaria combinat amb especificacions tècniques per a la seguretat alimentaria en la producció:  ISO TS 22002-1:2009 i requisits addicionals de GFSI. (Iniciativa Global per la Seguretat Alimentaria).

Qui pot aplicar FSSC 22000?

Aquesta norma s’aplica a empreses que produeixen aliments peribles d’origen animal i vegetal, productes de llarga durada a temperatura ambient, begudes, productes bioquímics per a la producció alimentaria i a empreses fabricants de materials d’embalatge.

Les empreses que vulguin obtenir una certificat de FSSC 22000 i  ja tinguin una certificació ISO 22000, només es requerirà la implantació de programes de prerequisits en matèria de seguretat alimentaria per a la fabricació d’aliments: ISO TS 22002-1:2009.

Per què és important FSSC 22000 per a la seva empresa?

Els sistemes de gestió eficaços i la certificació independent són els dos elements claus d’una cultura d’èxit en seguretat alimentària. FSSC 22000 està dissenyada per impulsar l’harmonització internacional i la transparència en les normes de seguretat alimentària. En virtut del reconeixement internacional de FSSC 22000, tota la xarxa de processos serà avaluada mitjançant l’enfocament basat en processos.

IFS International Food Standard

Què és IFS?

IFS és una norma de qualitat i seguretat alimentaria que té per objecte el subministrament per part de proveïdors amb marca pròpia de productes alimentaris segurs de conformitat amb la legislació vigent.

Qui pot aplicar IFS?

Aquesta norma IFS  es aplicable a empreses de distribució amb marca pròpia en el sector de l’alimentació quan el producte es transformat o envasat. Combina el sistema APPCC amb una metodologia de control de qualitat i gestió de les instal·lacions.

Per què és IFS important per al seu negoci?

S’ajusta als requisits internacionals de GFSI (Iniciativa Global per la Seguretat Alimentaria) i proporciona una visió clara de dels conceptes de seguretat alimentària i control de la qualitat a través d’avaluacions als subministradors.

BRC Global Standard for Food Safety

Què és BRC?

El certificat de BRC correspon tant a empreses minoristes com grans empreses de producció d’aliments, envasos i productes de consum. Es una norma utilitzada per proveïdors i minoristes mundials.

BRC concilia els requisits de APPCC , amb un sistema de gestió de qualitat, gestió de les instal·lacions, i engloba també productes, processos i personal. Els requisits d’aquesta norma son molt semblants als de IFS FOOD.

Qui pot aplicar BRC?

La norma BRC Global Standard for Food Safety ha estat dissenyada per poder ser aplicada a qualsevol organització independentment de la seva grandària i ubicació geogràfica. És una norma utilitzada per proveïdors i minoristes mundials.

Per què és important BRC per al seu negoci?

Ajuda a les empreses en el compliment de les obligacions legals i garanteix protecció als clients en quant a innocuïtat dels aliments.

Permet realitzar auditories combinades amb la norma ISO 9001 i APPCC.