(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Consultoria Estratègica

Qualitat per a la petita i mitjana empresa amb més de 10anys d'experiència en el sector

L’optimització de l’empresa és l’objectiu de MdQ. Treballem creant un entorn favorable i de confiança per aconseguir el creixement i la viabilitat dels projectes dels nostres clients. Donem suport directe a les empreses, mitjançant la resolució de problemes i el plantejament d’estratègies competitives amb un valor afegit; sempre amb una visió constructiva i de futur.

Som l’alternativa a la gran consultoria allunyada de la realitat de les PIMES

ESTRATÈGIA I DIRECCIÓ

Oferim suport a l’equip directiu definint estratègies organitzatives, corporatives i competitives a mig i llarg termini per garantir la viabilitat empresarial.

· Pla Estratègic: Descripció d’estratègies, definició dels objectius i elaboració dels plans d’acció necessaris per assolir-los.

· Pla de Negoci: Anàlisi del mercat i descripció de les accions a realitzar per l’assoliment d’objectius, optimitzant els recursos materials i econòmics. Estudi de la competència i posicionament de la idea de negoci i el propi mercat.

· Pla de Màrqueting: Estudi del mercat i descripció de les estratègies de màrqueting necessàries per assolir els objectius proposats.

· Pla de Creixement: Assegurar el creixement econòmic i competitiu de l’empresa.

INTERIM MANAGEMENT-HEAD RENTING

Incorporació de forma externa d’un professional amb experiència amb direcció i gestió per portar a terme funcions executives.

· Directiu a temps parcial.

· Substitució temporal d’un càrrec directiu.

· Transició i gestió d’un canvi organitzatiu dins l’empresa.

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

Millorem la gestió del negoci, garantint una optimització i organització correcta dels recursos humans.

· Definició de l’estructura organitzativa.

· Selecció de personal. Estratègies, recerca i descripció de les necessitats de l’empresa.

· Definició de la política salarial de l’empresa.

· Definició organigrama, funcions i responsabilitats.

· Actualització i formació dels treballadors.

· Avaluació competències i habilitats dels treballadors.

CONTROL DE GESTIÓ

Optimització dels recursos econòmics de l’empresa a la recerca de la viabilitat econòmica de l’empresa.

· Elaboració, revisió i seguiment de pressupostos.

· Reflotament d'empreses en crisi.

· Anàlisi de solucions per a empreses en crisi.

PRODUCCIÓ I PROCESSOS

Gestió dels processos productius i logístics, fent un seguiment exhaustiu de les compres, vendes i aprovisionaments de l’empresa. Estudi de la producció des de diferents punts:

· Planificació i control de la producció.

· Costos de producció.

· Rendibilitat de la productivitat.

COMERCIAL I MÀRQUETING

Estudi i plantejament específic de les eines, procés i habilitats de venda per arribar al client i satisfer les seves necessitats.

· Pla de màrqueting.

· Estratègies comercials.

· Procés de venda i captació de clients.

· Auditoria comercial.

Som eficiència i compromís

Missió

Millorar l’organització de les empreses en aspectes de gestió, estratègia i seguretat.

Visió

Millorar la qualitat de vida dels nostres clients, a través d’un assessorament personalitzat, i aconseguir ser l’empresa de consultoria de referència en petites i mitjanes empreses.

Valors

Confiança
L’eix vertebral de la nostra feina és la confiança en els nostres clients i garantir  en tot moment la confidencialitat.
Excel·lència
El nostre objectiu és oferir un servei de màxima qualitat mitjançant un equip humà competent i eficient.
Lideratge i transformació
Oferim respostes i solucions als nostres clients per tal d’acompanyar-los en el procés de transformació que exigeix el mercat.
Servei a la societat
La nostra vocació és respondre a les necessitats de la societat.
Passió
Gaudim fent la nostra feina i aportant valor als nostres clients.

Ha estat un bon acompanyament i s'ha vist molta flexibilitat per adaptar-vos al nostre ritme.

Estem molt contents del resultat i de la nostra evolució. És evident que part de l’èxit és també de la vostra organització que ha fet una bona feina

Moltes gràcies per tota l’ajuda i enhorabona també pel bon equip que teniu!!!

Som garantia d’èxit

Planifiquem atenent a les teves necessitats individuals

Vols que t’acompanyem  ?